Skip to content

Vedrørende brevstemning til valg til de grønlandske kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer den 6. april 2021 

29.01.2021  05:33

Fra mandag den 4. januar 2021 kan man afgive sin stemme ved brug af brevstemme til valget til de grønlandske kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer. 

Kun brevstemmer, som er nået frem til valgstedet inden afstemningens afslutning på valgdagen kommer i betragtning, det vil sige inden den 6. april 2021 kl. 20:00. 

Vælgere, der opholder sig i Danmark eller Færøerne kan afgive stemme på et folkeregister eller borgerservicecenter eller Grønlands Selvstyres repræsentation i København. 

Vælgere, der befinder sig uden for riget, kan afgive stemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation.

Hvis du vil være sikker på, at din brevstemme når frem i tide, skal du afgive din stemme på repræsentationen senest den 30. marts 2021. Du kan afgive din stemme frem til valgdagen den 6. april 2021, vi kan dog ikke garantere, at din stemme når frem i tide.


Regarding the postal vote for elections to the Greenlandic municipal councils, village boards and ward representations on 6 April 2021 

From Monday 4 January 2021, you can cast your vote by using a postal vote for the elections to the Greenland municipal councils, village boards and ward representatives. 

Only postal votes which have reached the polling station before the end of voting on election day will be considered, i.e. before 6 April 2021 at 20:00. 

Voters residing in Denmark or the Faroe Islands can vote at a people's or citizen service centre or the representation of the Greenland Government in Copenhagen. 

Voters who are outside the kingdom can vote at a Danish diplomatic or consular office.

To make sure your postal vote gets there in time, you must cast your vote at the representation by 30 March 2021. You can cast your vote until Election Day on 6 April 2021, however, we cannot guarantee that your vote will arrive in time.Latest news

    See All