Skip to content

Folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019 – brevstemmeafgivning i udlandet

09.05.2019  08:12

9. maj 2019:

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har udskrevet folketingsvalg i Danmark til afholdelse onsdag den 5. juni 2019.

Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan ifølge folketingsvalgloven brevstemme på en dansk repræsentation (ambassader og konsulater) i udlandet.

Der findes ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet. For at blive talt med, skal en brevstemme imidlertid være afgivet i så god tid forud for valgdagen, at den er modtaget i rette kommune på valgdagen kl. 8.00.

Sidste frit for afgivelse af brevstemme, hvis brevstemmen skal nå frem til den rette kommune i Danmark:

24. maj 2019 kl. 13:00.

Ingen vælger, der henvender sig for at afgive brevstemme før valgdagen, kan afvises fra at afgive brevstemme, uanset at det ikke er sandsynligt, at brevstemmen kan nå frem i tide.

Se venligst dette link for yderligere oplysninger om vejledning til vælgerne on brevstemmeafgivning i udlandet:  Vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning i udlandet

Se venligst dette link vedr. valgret: https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/Latest news

    See All